VenturesOne Announces Investment In Children’s Smartwatch & Edutainment Company, Rebel Cactus

VenturesOne Announces Investment In Children’s Smartwatch & Edutainment Company, Rebel Cactus

The Hague, 4 September 2020. VenturesOne is delighted to announce an investment in Rebel Cactus, the Dutch leader in children’s smartwatches. Established in 2013, the edutainment company builds smartwatches and provides content that promotes fun learning and holistic development. It gives children the independence to go out into the world without their parents — while at the same time — provides parents the security of knowing their children are safe and connected to them.

With an increasing number of technologies at their disposal, the amount of time spent by children playing outside is decreasing, which has demonstrated negative consequences for their development. Rebel Cactus represents the proof that technology can be the creative solution to this challenge, providing an easy, yet controlled, introduction to smartphones for children. 

Helmed by Michael Greve and Annemarie Greve, the idea for Rebel Cactus sprung from their unmet need of staying connected with their own children. Armed with values of adventure, creativity and learning by doing, they created Rebel Cactus with the objective of increasing children’s confidence and self-support by giving them the freedom to discover the outside world in a secure way.

Rebel Cactus differentiate themselves from competitors with a unique content strategy. “As parents, we realized that fun is the key to learning for kids”, says Annemarie Greve, Rebel Cactus’ Head of Sales and Marketing. They plan on launching their proprietary Rebel Cactus Playstore in early 2021, wherein children (or parents) can adjust content to their age and interests – making Rebel Cactus relevant for every new and exciting phase of their development.

This investment announcement coincides with the launch of Rebel Cactus’ newest smartwatch — the Rebel Cactus Play — which includes GPS, Geofencing, Wi-Fi, Bluetooth, camera, chat, video calling and ‘cool down’ (limiting usage during school hours or other pre-defined time periods) functionalities. Emphasizing usability and customizability, the Rebel Cactus Play watches are kidsproof, waterproof and come with stylish and easily-interchangeable straps. The smartwatches also support popular apps like Whatsapp, Spotify, Instagram, apart from containing a host of regularly updated smart and educational games.

On the topic of why they chose to invest in Rebel Cactus, Edward de Jager, VenturesOne CEO said: “Children are now the most tech savvy of all age groups. A smartwatch like Rebel Cactus gives them the best of technology on their wrist and encourages them to enjoy the outdoors while simultaneously giving their parents the confidence of always being connected – we’re delighted to be investing in a company that is creating such a positive edutainment impact!”

Annemarie Greve, Rebel Cactus’ Head of Marketing and Sales said “We are excited and very happy to be part of the Ventures One family. We share the same aspirations, business minds and a never-ending appetite for success. Backed up and supported by the VenturesOne network, their knowledge and skills, together we are equipped to further shape and execute Rebel Cactus’ content strategy and kids smartwatch over the coming years and become a leading player within Europe”.

Order a Rebel Cactus Play for your child now – early bird pre-sale for only 89,95 euro (normal price 119,95 euro), with delivery in October!

Relevant Links:

Rebel Cactus Webshop www.rebelcactus.com

Instagram https://www.instagram.com/rebel_cactus/?hl=nl

Facebook https://www.facebook.com/rebelcactus

Linkedin https://www.linkedin.com/company/10210274

For all media enquiries:

Rayhaan Imam

Communications – VenturesOne

rayhaanimam@venturesone.com

(+31) 0 633 477 292

VenturesOne kondigt investering aan in LuxuryHotelCompany

VenturesOne kondigt investering aan in LuxuryHotelCompany

Om dit verhaal in het Engels te lezen, klik hier.

Den Haag, 17 Augustus 2020. VenturesOne is verheugd haar investering aan te kondigen in het in Amsterdam gevestigde short stay hotel en reisplatform LuxuryHotelCompany. LuxuryHotelCompany, een oplossing voor het boeken van overcapaciteit voor luxe hotels, maakt daarbij gebruik van intelligente datagestuurde marketingtechnieken om hotels te matchen met gastenprofielen. Hun aanpak zorgt ervoor dat hotels on-demand en het hele jaar door kunnen worden gereserveerd, terwijl ze tegelijkertijd klanten met sterk gereduceerde en op maat gemaakte luxe ervaringen bieden. Dit jaar hebben ze hotellidmaatschappen getest op basis van omzet en winst en maken ze zich op voor een update van hun platform in de komende maanden.

De overcapaciteitsoplossing van LuxuryHotelCompany is momenteel actief in Nederland, Duitsland en België en wordt gebruikt door gevestigde hotelketens zoals Marriott, DoubleTree Hilton, Bilderberg, Intercontinental en Crowne Plaza, maar ook door gevestigde stand-alone kwaliteitshotels zoals het iconische Kurhaus Hotel in Den Haag.

De investering van VenturesOne in de oplossing voor kort verblijf van LuxuryHotelCompany komt op een moment dat COVID-19 de vraag naar internationale langeafstandsreizen tot bijna nihil heeft teruggebracht. Het is de verwachting dat binnenlandse reizen in deze periode sterk zullen groeien en de unieke waardepropositie van LuxuryHotelCompany voor zowel klanten als hotels stelt hen in staat om van deze situatie te profiteren.

CEO Jan Wegenaar vertelt over het oorsprongsgedachte waaruit LuxuryHotelCompany in 2015 is ontstaan: “We begrepen dat lege kamers een zee van mogelijkheden betekende als je ze combineerde met sterke marketingkennis. Geld verdienen door leegstand was de belangrijkste gedachte bij het bouwen van onze oplossing. ” Hij vervolgt: “Met onze oplossing kunnen we in deze periode inspelen op de shortstay-trend. Aangezien het bedrijf eenvoudig schaalbaar is, staan ​​we klaar om ons aanbod uit te breiden en pakketten voor een langer verblijf te ontwikkelen wanneer het internationale reizen weer aantrekt. Als dynamische en wendbare organisatie zijn we in staat om snel te schakelen en aan te passen naargelang de vraag- en aanbodsituaties in de markten waarin we actief zijn ”.

In een branche die bekend is aan het ontbreken van loyale klanten, is LuxuryHotelCompany een uitzondering. Met een groot percentage terugkerende gasten belonen ze dagelijks klanten voor hun loyaliteit met unieke aanbiedingen. Bovendien benadrukt hun niet-gemanipuleerde ‘Uitstekend’ beoordeling op de site met consumentenrecensies, Trustpilot (5700+ recensies) hun aandacht voor detail en focus op het creëren van bijzondere reiservaringen.

Waarom gekozen is om samen te werken met VenturesOne, zegt Jan Wegenaar: “De mensen achter VenturesOne zijn vrije geesten en ondernemers met hetzelfde DNA als wij – ze denken anders. Waar anderen problemen zien, creëren ze groeikansen. Dat vind ik leuk!”.

Hans Peddemors, directeur van VenturesOne Group zei: “Met een innovatief bedrijfsmodel, sterke financiële resultaten en een visionair managementteam heeft LuxuryHotelCompany aan alle criteria voldaan voor VenturesOne om in te investeren. Doordat internationale langeafstandsreizen die te lijden hebben onder de mondiale situatie, we zijn ervan overtuigd dat binnenlandse luxe reisorganisaties zoals LuxuryHotelCompany een groter aandeel van de reizigersmarkt zullen veroveren ”.

In een reactie op wat hij verwach dat deze investering zal opleveren, zegt Hans: “Na het succes van LuxuryHotelCompany in Nederland sinds hun lancering, zal de investering van VenturesOne hen in staat stellen hun team uit te breiden met bekwame professionals en hun diensten in Europa verder op te schalen. Hierdoor kunnen meer reizigers genieten van hun unieke aanbod ”. Jan Wegenaar vult aan: “We hebben de afgelopen 2 jaar aan een nieuw platform gebouwd en. Zijn bijna klaar om te lanceren. Blijf kijken!”

Voor Media:

Rayhaan Imam

rayhaanimam@venturesone.com

(+31) 633 477 292

VenturesOne announces investment in LuxuryHotelCompany

VenturesOne announces investment in LuxuryHotelCompany

To read this story in Dutch, click here.

The Hague, 17 August 2020. VenturesOne is delighted to announce its investment in Amsterdam-based short stay hotel and travel platform, LuxuryHotelCompany. An overcapacity booking solution for luxury hotels, LuxuryHotelCompany utilizes intelligent data-driven marketing techniques to match hotels with guest profiles. Their approach gives hotels reservations on-demand and year-round, while simultaneously providing customers with highly discounted and tailor made luxury experiences. This year, they have been testing hotel memberships based on revenue and profit and are gearing up for an update to their platform in the coming months.

Currently operating in the Netherlands, Germany and Belgium, LuxuryHotelCompany’s overcapacity solution is already being used by established hotel chains like Marriott, DoubleTree Hilton, Bilderberg, Intercontinental and Crowne Plaza, as well as established standalone quality hotels like the iconic Kurhaus Hotel in The Hague. 

VenturesOne’s investment in LuxuryHotelCompany’s short stay solution comes at a time when COVID-19 has seen the demand for long-haul international travel trickle down to almost zero. There is an industry-wide expectation that domestic, short-haul travel will flourish in this period and LuxuryHotelCompany’s unique value proposition to both customers and hotels put them in a healthy position to capitalize on this phenomenon. 

Speaking on the idea that gave birth to the concept of LuxuryHotelCompany in 2015, CEO Jan Wegenaar recalls: “We understood that empty rooms meant a sea of possibilities when you combined them with strong marketing knowledge. Making money out of ‘emptiness’ was the key thought when we were building our solution.” He continues, “Our solution allows us to capitalize on the short stay trend during this period. But as the business is easily scalable, when international travel picks up again, we will be ready to expand our offerings and design longer stay packages. As an active and agile organization, we’re able to switch and bend rapidly according to the supply and demand situations in the markets we operate in”.

In an industry that is notorious for its lack of loyal consumer bases, LuxuryHotelCompany is an anomaly. With a large percentage of recurring guests, they reward customers for their loyalty with unique offers and deals on a daily basis. Furthermore, their non-manipulated ‘Excellent’ rating on consumer review site,Trustpilot (5700+ reviews and counting) highlights their attention to detail and focus on creating memorable travel experiences.

On the topic of why they chose to partner with VenturesOne, Jan Wegenaar comments: “The people behind VenturesOne are free minds and businesspeople with the same DNA as us – they think differently. Where others see problems, they create growth opportunities. I like that!”.

Hans Peddemors, Director of VenturesOne Group said: “With an innovative business model, strong financials and a visionary management team, LuxuryHotelCompany checked all the right boxes for VenturesOne to invest in. With long haul international travel set to suffer due to the global situation, we’re convinced that domestic luxury travel companies like LuxuryHotelCompany will gain an even larger share of the traveler market”. 

Commenting on what he hopes this investment will accomplish, Hans says: “After LuxuryHotelCompany’s success in the Netherlands since their launch, VenturesOne’s investment will enable them to expand their team with highly skilled professionals and scale their services in Europe, allowing more travelers to enjoy their unique offerings”. Jan Wegenaar adds, “We have been building a new platform for the last 2 years. Somewhere in-between a busy commercial schedule, we’re almost ready to launch. Stay tuned!”

For Media Enquiries:

Rayhaan Imam

rayhaanimam@venturesone.com

(+31) 633 477 292

VenturesOne Announces Investment in On-demand Coffee Supplier, Wakuli

VenturesOne Announces Investment in On-demand Coffee Supplier, Wakuli

The Hague, April 29 2020. VenturesOne is delighted to announce its investment in Wakuli, alongside informal investors (including impact entrepreneur Arnoud Aalbersberg (Travel Health Group, known by brand ‘Care Plus’) in a seed round totaling €500,000. Wakuli is an on-demand supplier of freshly roasted specialty coffee from around the world that are reimagining the coffee supply chain by eliminating traditional retail middlemen.

Wakuli’s roots lie in Tanzania where Yorick Bruins was an agri-consultant for over three years working closely together with coffee farmers all over East Africa. Partnering with Lukas Grosfeld, he started Wakuli to right the wrongs he saw in the coffee value chain. The now-Amsterdam-based scale-up has an ambitious goal of reaching one million subscribers in the next five years as they create a positive social and environmental impact.

By directly sourcing coffee from farmers, Wakuli (‘wakulima’ means farmers in Swahili) is able to give farmers a fair price, paying them over 2–3 x more than typical supermarket brand coffee brands – Wakuli pays farmers an average of € 3.80 per kilo of coffee beans, close to double the worldwide market price of € 2.20.

By offering a lighter roast and shipping their coffee on demand through their innovative my.wakuli platform, Wakuli ensures their products are significantly fresher tasting than store bought competitors. Both grounded beans, whole beans as bio-compostable pods are now available. Wakuli’s credo is ‘creating shared value’: this means value for both coffee drinkers and farmers, rather than focusing on only one. 

Lukas Grosfeld, Co-Founder of Wakuli, commented: “In VenturesOne we found a partner that shares both our idealistic belief that entrepreneurship can change society for the better, as our ambitious belief that our model can scale nationally and internationally to become a new force to be reckoned with in the coffee sector”. On plans for the future, he added “2019 was a year of piloting and testing our model and from now on we are in full scaling mode. This means growing to at least 15,000 subscribers in 2020 and launching new coffee products every couple of months.”

Vanessa Onnes, Director at VenturesOne Europe said: “VenturesOne’s investment in Wakuli is consistent with our strategy of partnering with promising start and scale-ups that are challenging conventional status-quos in their industries and are building sustainable ventures. Lukas Grosfeld and Yorick Bruins are doing exactly that by bringing freshly roasted specialty coffee direct from the farmers through your letterbox. Each box lets you discover the origin and story behind your cup of coffee and shows a breakdown of the fair price they pay to farmers, thus creating ‘shared value’.”

She adds: “Wakuli also aim to reduce plastic waste in this sector and have recently introduced bio-compostable coffee pods which are compatible with Nespresso® machines. With remote working on the increase for the foreseeable future quality coffee at home is a must-have. We very much look forward to support Wakuli’s mission and scaling up efforts throughout the Netherlands and the EU.”

Relevant links:

Wakuli Business Insider Feature Article.

ASN Bank Sustainable Coffee Overview – Wakuli adjudged a Top 5 Most Sustainable Coffee.

More information on Wakuli can be found on their website.

Image: Wakuli

VenturesOne Sells Shareholding in Omni Bridgeway as Omni Bridgeway Announces Merger With IMF Bentham

VenturesOne Sells Shareholding in Omni Bridgeway

Omni Bridgeway Announces Merger With IMF Bentham


Amsterdam, 15 October 2019. Leading litigation and disputes funder IMF Bentham Limited (IMF Bentham) (ASX:IMF) announces that it is acquiring Omni Bridgeway Holding BV (Omni Bridgeway) to create a truly global diversified funder with over A$2.2 billion in capital to fund disputes and enforcement proceedings of significant size and complexity throughout the world.

On completion of the deal, IMF Bentham will acquire all of Omni Bridgeway’s investment and business activities. The minimum transaction value amounts to approximately EUR 55 million, which may further increase contingent on future business development. “While the transaction involves IMF Bentham buying Omni Bridgeway’s business, it is a merger of equals,” said Andrew Saker, Managing Director and Chief Executive Officer of IMF Bentham.

The combination forms a formidable ally for clients, with 18 offices in 10 countries across the US, Canada, Asia, Europe, Australia and the Middle East and 145 professionals experienced in legal and recovery systems world-wide and fluent in more than 20 languages. Together IMF Bentham and Omni Bridgeway have a 33-year track record of funded and recovered claims throughout the world to create a reliable partner for individuals, companies and professional advisers seeking strategic finance solutions. Those solutions span from inception of a case through trial, appeal, enforcement and legal recovery, and include:

  • funding and management of disputes, and international enforcement of judgments and awards (including against sovereigns in all continents)
  • enforcement of non-performing loans of banks and subrogation claims of insurance companies
  • world-first After-the-Event cost protection cover in cost-shifting jurisdictions.

The tie-up combines two pioneers of the litigation funding industry. IMF Bentham began funding disputes in Australia in the 1990s and has helped shape the globalized litigation finance industry via continual expansion and a record of achieving notable success rates and returns. Omni Bridgeway was founded in the Netherlands in 1986 and is known as a leading financier of high-value claims and a global specialist in cross-border enforcement against sovereign governments. The Omni Bridgeway group includes ROLAND ProzessFinanz, a leading German litigation funder which became part of Omni Bridgeway in 2017, as well as Omni Bridgeway’s joint venture with IFC (part of the World Bank Group) which consists of a dedicated fund and Dubai-based expertise centre aimed at assisting banks with the funding and managing the enforcement of non-performing loans and related disputes in the Middle East and Africa region.

“Like IMF Bentham, Omni Bridgeway has been at the forefront of the dispute finance industry in its regions and areas for decades,” said Andrew Saker. “As one of Continental Europe’s leading litigation funders, it offered unique advantages compared to other acquisition candidates that IMF Bentham considered for its European expansion. Those factors, combined with a strong cultural fit, made clear that merging was the right choice at the right time for both companies.”

IMF Bentham and Omni Bridgeway achieve a shared goal of global diversification and presence in key litigation markets via the merger. Their new team includes professionals with wide-ranging expertise across all types of disputes and economists, financial experts, business intelligence and asset tracing professionals.

“We view the merger as a partnership of complementary strengths,” said Raymond van Hulst, Managing Director at Omni Bridgeway. “Together, we have the global scale and local understanding needed for today’s complex multi-jurisdictional and domestic disputes.”

“Since we were introduced by leading global investment bank Houlihan Lokey in March 2018, IMF Bentham and Omni Bridgeway have partnered on numerous projects and have discovered that our two companies, which have evolved on parallel paths, have like-mindedness and commitment to excellence that distinguishes us from the competition,” said Andrew Saker.

IMF Bentham will continue to be listed on the Australian Securities Exchange and the combined group will use the first-class business operations, reporting and accounting practices that have shaped IMF Bentham’s reputation as a trustworthy and reliable disputes financier. The combined group will assume one global name pending a rebrand projected for completion by 30 June 2020.

About VenturesOne

VenturesOne partners with ambitious and talented entrepreneurs, to help them build successful and enduring companies. VenturesOne funds early growth stage companies, supplying capital, skills, know-how and a strong international business network from offices in The Hague and Singapore.

VenturesOne Investments is a joint venture between VenturesOne and European Angels Fund (EAF). EAF is a specialist provider of risk finance to benefit Small and Medium Enterprises across Europe.EAF is part of the EIB Group (shareholders are the European Investment Bank (EIB), the European Union, represented by the European Commission, and a wide range of public and private banks and financial institutions.

For more information, visit www.venturesone.com

About IMF Bentham

IMF Bentham is a leading global litigation and dispute financier, headquartered in Australia and with offices in the US, Canada, Singapore, Hong Kong and London. The company has built its reputation as a trusted provider of innovative litigation financing solutions and has established an increasingly diverse portfolio of litigation and dispute financing assets. IMF Bentham has a highly experienced litigation financing team overseeing its investments, delivering, as at 30 June 2019, an 89% success rate across 192 completed cases (excluding withdrawals). Visit imf.com.au to learn more.

About Omni Bridgeway

Omni Bridgeway was founded in the Netherlands in 1986 and is known as a leading financier of high-value claims and a global specialist in cross-border (sovereign) enforcement disputes. Visit omnibridgeway.com to learn more.

About ROLAND ProzessFinanz

ROLAND ProzessFinanz AG has been providing commercial litigation funding solutions since 2001. The company became part of Omni Bridgeway in mid-2017, creating one of Continental Europe’s leading litigation funders. ROLAND funds medium-sized merits and group claims in the German-speaking jurisdictions of Europe. Visit roland-prozessfinanz.de/en/ to learn more.

Geospatial Insight build visual intelligence solutions with Williams Martini Racing

Geospatial Insight Build Visual Intelligence Solutions with Williams Martini Racing

 

 

Geospatial Insight, a leader in visual intelligence derived from geospatial big-data, and Williams Martini Racing Formula One team today announced a new technology partnership. As part of the agreement, Geospatial Insight will develop innovative visual intelligence capabilities for Williams, using their expertise in geospatial intelligence, big-data analytics and machine learning.

Formula One represents the pinnacle of motorsport and is widely acknowledged as one of the world’s most technologically advanced sports. Increasingly, the teams turn to insights derived from the analysis of diverse data sources to aid technological development and improved race performance. The ability to make informed decisions on car technical development and race strategy is critical for success.

 


“Formula One is a data-driven sport”

 

                                                                          Paddy Lowe, Chief Technical Officer

Geospatial Insight provides actionable business intelligence derived from the analysis of satellite, aerial and drone imagery, in conjunction with other datasets. They combine sophisticated data sources and advanced technologies, including machine learning, to produce evidence-based alternative data that enables their clients to make better business decisions for competitive advantage.

Through its partnership with Geospatial Insight, Williams will benefit from proprietary visual intelligence software which provides big-data analytics services, and access to dedicated machine learning resources targeting insight driven performance improvement.

 


“Geospatial Insight’s commitment to the delivery of technological innovation is a value shared by Williams. It was clear even from preliminary discussions that their capability could deliver actionable insights for us and we are excited to work with them.”

 

                                                               Claire Williams, Deputy Team Principal at Williams Martini Racing

 

Formula One is a data-driven sport” stated Paddy Lowe, Chief Technical Officer at Williams Martini Racing. “Geospatial Insight have deep expertise in geospatial data and focus on delivering competitive advantage through evidence-based insights.  We are delighted to be partnering with Geospatial Insight on a project that we believe represents a first in motorsport. We look forward to collaborating on new data-sets in the pursuit of technical excellence.”

 


 

“We’re excited to be working alongside the Williams Martini Racing Team and exploring the opportunity to jointly develop new innovative technologies for our customer base.” 

 

 Paul Fearn, CTO of Geospatial Insight


 

Paul Fearn, CTO of Geospatial Insight said “Formula One’s hyper-competitive environment has given rise to new benchmarks in technology innovation that can be leveraged beyond motorsport. Geospatial Insight focuses on helping our customers achieve superior performance outcomes, which aligns perfectly with Williams long heritage in the pursuit of excellence through technical innovation. We’re excited to be working alongside the Williams Martini Racing Team and exploring the opportunity to jointly develop new innovative technologies for our customer base.”

 

 

 

For more information about machine learning, visual intelligence, data-led insights and technology in motorsport visit Geospatial Insight’s dedicated website at winningformula.io


 

About the Author: Paul Fearn

Paul has worked in the geospatial industry for over 20 years, primarily focused on the creation and delivery of new products and services. Achieved average ROI in excess of 100% across multiple product and service developments.

 

 

 

Get in the ring challenge

Get in the Ring Challenge

 

Entrepreneurship is all about the fight and we need to roll with the punches to stay in the ring.

And if you’re an entrepreneur and you’re ready to kick it up a notch then be part of the Global Meet Up 2018 and take this Challenge.

 

What is the challenge?

 

SkelEx is inviting other innovative start-ups to collaborate with them in looking for solutions to augment strength to those who are working hard to make our lives easy. If you’re passionate about solving practical and real-world challenges, then look no further.

For selected start-ups, there is a possibility to develop and test the solutions in partnership with SkelEx and their corporate partners, such as Bilfinger. Selected start-ups will demonstrate their solution with an on-site demo, based on which the opportunity for pilot testing and funds to further develop the solution in collaboration with SkelEx will be offered.

 

The ultimate goal is to bring a working solution to the customers in the next 12 – 18 months.

 

Lifting solutions: ones that help in repetitive lifting and moving heavy objects (>15 kg), such as for baggage handling at airports or in logistics

Handling solutions: ones that help in handling tools and workpieces (<15kg) for assembly, inspection, maintenance or cleaning, ranging from window cleaning to sandblasting to the repetitive handling of heavy tools in manufacturing

Peripheral solutions: ones that do not directly augment strength, but help the workers, eg heating/cooling/ sensors/connectivity.

 

What’s in for you: PILOT CONTRACT, CASH PRIZE, EXPERT COACHING, ACCESS TO NETWORK

 

Learn more about the challenge

Geospatial Insight announces investment from VenturesOne Investments and Foresight Williams Technology EIS Fund

Geospatial Insight Announces Investment from VenturesOne Investments and Foresight Williams Technology EIS Fund

 

Geospatial Insight, a leader in visual intelligence derived from geospatial big-data, today announced a £3.5m growth equity investment from Foresight Williams Technology EIS Fund and VenturesOne Investments. The financing will be used to expand Geospatial Insight’s machine learning capabilities as well as fast-tracking additional product streams and visual intelligence customer solutions.

 


 

“We are delighted to receive investment through the Foresight Williams Technology EIS Fund and VenturesOne.”

 

David Fox, CEO of Geospatial Insight


 

The capital injection follows a Series A investment by VenturesOne, growth equity investors, completed in July 2017 and seed funding by Midven, the Birmingham based venture capital company, through the Exceed Partnership Fund in December 2014.

 


“The fund’s core mandate is to support high-quality, disruptive businesses with excellent management teams and Geospatial Insight represents a premier example.”

 

Bernard Fairman, Chairman, Foresight Group


 

Using a combination of machine learning, big data analytics and remote sensing techniques, Geospatial Insight provides evidence-based insights for improved decision making in a range of sectors including financial, trading markets and insurance.  This specialist skillset puts Geospatial Insight at the forefront of the explosion of geospatial data and machine learning development helping to deliver radically new insights into key events and trends around the world.

 


“Visual intelligence can provide a competitive edge and Geospatial Insight are positioned at the forefront to deliver on that promise.”

 

Rafael Aldon, director at VenturesOne and Non-Executive Director of Geospatial Insight


 

David Fox, CEO of Geospatial Insight, commented: “We are delighted to receive investment through the Foresight Williams Technology EIS Fund and VenturesOne. During the next 12 months, we will be strengthening our machine learning expertise and developing new customer propositions that better inform enterprise decision making.  By doing so we will also further extend our leading position in delivering business intelligence and analysis derived from satellite, aerial and drone imagery.”

Bernard Fairman, Chairman, Foresight Group, commented: “Geospatial Insight addresses global challenges and is a highly scalable business.  The fund’s core mandate is to support high-quality, disruptive businesses with excellent management teams and Geospatial Insight represents a premier example.”

Rafael Aldon, director at VenturesOne and Non-Executive Director of Geospatial Insight said:  “The addition of Foresight Williams EIS Fund is of strategic significance and signals to corporates that visual intelligence can provide a competitive edge and Geospatial Insight are positioned at the forefront to deliver on that promise.”