VenturesOne Announces Investment In Children’s Smartwatch & Edutainment Company, Rebel Cactus

VenturesOne Announces Investment In Children’s Smartwatch & Edutainment Company, Rebel Cactus

The Hague, 4 September 2020. VenturesOne is delighted to announce an investment in Rebel Cactus, the Dutch leader in children’s smartwatches. Established in 2013, the edutainment company builds smartwatches and provides content that promotes fun learning and holistic development. It gives children the independence to go out into the world without their parents — while at the same time — provides parents the security of knowing their children are safe and connected to them.

With an increasing number of technologies at their disposal, the amount of time spent by children playing outside is decreasing, which has demonstrated negative consequences for their development. Rebel Cactus represents the proof that technology can be the creative solution to this challenge, providing an easy, yet controlled, introduction to smartphones for children. 

Helmed by Michael Greve and Annemarie Greve, the idea for Rebel Cactus sprung from their unmet need of staying connected with their own children. Armed with values of adventure, creativity and learning by doing, they created Rebel Cactus with the objective of increasing children’s confidence and self-support by giving them the freedom to discover the outside world in a secure way.

Rebel Cactus differentiate themselves from competitors with a unique content strategy. “As parents, we realized that fun is the key to learning for kids”, says Annemarie Greve, Rebel Cactus’ Head of Sales and Marketing. They plan on launching their proprietary Rebel Cactus Playstore in early 2021, wherein children (or parents) can adjust content to their age and interests – making Rebel Cactus relevant for every new and exciting phase of their development.

This investment announcement coincides with the launch of Rebel Cactus’ newest smartwatch — the Rebel Cactus Play — which includes GPS, Geofencing, Wi-Fi, Bluetooth, camera, chat, video calling and ‘cool down’ (limiting usage during school hours or other pre-defined time periods) functionalities. Emphasizing usability and customizability, the Rebel Cactus Play watches are kidsproof, waterproof and come with stylish and easily-interchangeable straps. The smartwatches also support popular apps like Whatsapp, Spotify, Instagram, apart from containing a host of regularly updated smart and educational games.

On the topic of why they chose to invest in Rebel Cactus, Edward de Jager, VenturesOne CEO said: “Children are now the most tech savvy of all age groups. A smartwatch like Rebel Cactus gives them the best of technology on their wrist and encourages them to enjoy the outdoors while simultaneously giving their parents the confidence of always being connected – we’re delighted to be investing in a company that is creating such a positive edutainment impact!”

Annemarie Greve, Rebel Cactus’ Head of Marketing and Sales said “We are excited and very happy to be part of the Ventures One family. We share the same aspirations, business minds and a never-ending appetite for success. Backed up and supported by the VenturesOne network, their knowledge and skills, together we are equipped to further shape and execute Rebel Cactus’ content strategy and kids smartwatch over the coming years and become a leading player within Europe”.

Order a Rebel Cactus Play for your child now – early bird pre-sale for only 89,95 euro (normal price 119,95 euro), with delivery in October!

Relevant Links:

Rebel Cactus Webshop www.rebelcactus.com

Instagram https://www.instagram.com/rebel_cactus/?hl=nl

Facebook https://www.facebook.com/rebelcactus

Linkedin https://www.linkedin.com/company/10210274

For all media enquiries:

Rayhaan Imam

Communications – VenturesOne

rayhaanimam@venturesone.com

(+31) 0 633 477 292

VenturesOne kondigt investering aan in LuxuryHotelCompany

VenturesOne kondigt investering aan in LuxuryHotelCompany

Om dit verhaal in het Engels te lezen, klik hier.

Den Haag, 17 Augustus 2020. VenturesOne is verheugd haar investering aan te kondigen in het in Amsterdam gevestigde short stay hotel en reisplatform LuxuryHotelCompany. LuxuryHotelCompany, een oplossing voor het boeken van overcapaciteit voor luxe hotels, maakt daarbij gebruik van intelligente datagestuurde marketingtechnieken om hotels te matchen met gastenprofielen. Hun aanpak zorgt ervoor dat hotels on-demand en het hele jaar door kunnen worden gereserveerd, terwijl ze tegelijkertijd klanten met sterk gereduceerde en op maat gemaakte luxe ervaringen bieden. Dit jaar hebben ze hotellidmaatschappen getest op basis van omzet en winst en maken ze zich op voor een update van hun platform in de komende maanden.

De overcapaciteitsoplossing van LuxuryHotelCompany is momenteel actief in Nederland, Duitsland en België en wordt gebruikt door gevestigde hotelketens zoals Marriott, DoubleTree Hilton, Bilderberg, Intercontinental en Crowne Plaza, maar ook door gevestigde stand-alone kwaliteitshotels zoals het iconische Kurhaus Hotel in Den Haag.

De investering van VenturesOne in de oplossing voor kort verblijf van LuxuryHotelCompany komt op een moment dat COVID-19 de vraag naar internationale langeafstandsreizen tot bijna nihil heeft teruggebracht. Het is de verwachting dat binnenlandse reizen in deze periode sterk zullen groeien en de unieke waardepropositie van LuxuryHotelCompany voor zowel klanten als hotels stelt hen in staat om van deze situatie te profiteren.

CEO Jan Wegenaar vertelt over het oorsprongsgedachte waaruit LuxuryHotelCompany in 2015 is ontstaan: “We begrepen dat lege kamers een zee van mogelijkheden betekende als je ze combineerde met sterke marketingkennis. Geld verdienen door leegstand was de belangrijkste gedachte bij het bouwen van onze oplossing. ” Hij vervolgt: “Met onze oplossing kunnen we in deze periode inspelen op de shortstay-trend. Aangezien het bedrijf eenvoudig schaalbaar is, staan ​​we klaar om ons aanbod uit te breiden en pakketten voor een langer verblijf te ontwikkelen wanneer het internationale reizen weer aantrekt. Als dynamische en wendbare organisatie zijn we in staat om snel te schakelen en aan te passen naargelang de vraag- en aanbodsituaties in de markten waarin we actief zijn ”.

In een branche die bekend is aan het ontbreken van loyale klanten, is LuxuryHotelCompany een uitzondering. Met een groot percentage terugkerende gasten belonen ze dagelijks klanten voor hun loyaliteit met unieke aanbiedingen. Bovendien benadrukt hun niet-gemanipuleerde ‘Uitstekend’ beoordeling op de site met consumentenrecensies, Trustpilot (5700+ recensies) hun aandacht voor detail en focus op het creëren van bijzondere reiservaringen.

Waarom gekozen is om samen te werken met VenturesOne, zegt Jan Wegenaar: “De mensen achter VenturesOne zijn vrije geesten en ondernemers met hetzelfde DNA als wij – ze denken anders. Waar anderen problemen zien, creëren ze groeikansen. Dat vind ik leuk!”.

Hans Peddemors, directeur van VenturesOne Group zei: “Met een innovatief bedrijfsmodel, sterke financiële resultaten en een visionair managementteam heeft LuxuryHotelCompany aan alle criteria voldaan voor VenturesOne om in te investeren. Doordat internationale langeafstandsreizen die te lijden hebben onder de mondiale situatie, we zijn ervan overtuigd dat binnenlandse luxe reisorganisaties zoals LuxuryHotelCompany een groter aandeel van de reizigersmarkt zullen veroveren ”.

In een reactie op wat hij verwach dat deze investering zal opleveren, zegt Hans: “Na het succes van LuxuryHotelCompany in Nederland sinds hun lancering, zal de investering van VenturesOne hen in staat stellen hun team uit te breiden met bekwame professionals en hun diensten in Europa verder op te schalen. Hierdoor kunnen meer reizigers genieten van hun unieke aanbod ”. Jan Wegenaar vult aan: “We hebben de afgelopen 2 jaar aan een nieuw platform gebouwd en. Zijn bijna klaar om te lanceren. Blijf kijken!”

Voor Media:

Rayhaan Imam

rayhaanimam@venturesone.com

(+31) 633 477 292

VenturesOne announces investment in LuxuryHotelCompany

VenturesOne announces investment in LuxuryHotelCompany

To read this story in Dutch, click here.

The Hague, 17 August 2020. VenturesOne is delighted to announce its investment in Amsterdam-based short stay hotel and travel platform, LuxuryHotelCompany. An overcapacity booking solution for luxury hotels, LuxuryHotelCompany utilizes intelligent data-driven marketing techniques to match hotels with guest profiles. Their approach gives hotels reservations on-demand and year-round, while simultaneously providing customers with highly discounted and tailor made luxury experiences. This year, they have been testing hotel memberships based on revenue and profit and are gearing up for an update to their platform in the coming months.

Currently operating in the Netherlands, Germany and Belgium, LuxuryHotelCompany’s overcapacity solution is already being used by established hotel chains like Marriott, DoubleTree Hilton, Bilderberg, Intercontinental and Crowne Plaza, as well as established standalone quality hotels like the iconic Kurhaus Hotel in The Hague. 

VenturesOne’s investment in LuxuryHotelCompany’s short stay solution comes at a time when COVID-19 has seen the demand for long-haul international travel trickle down to almost zero. There is an industry-wide expectation that domestic, short-haul travel will flourish in this period and LuxuryHotelCompany’s unique value proposition to both customers and hotels put them in a healthy position to capitalize on this phenomenon. 

Speaking on the idea that gave birth to the concept of LuxuryHotelCompany in 2015, CEO Jan Wegenaar recalls: “We understood that empty rooms meant a sea of possibilities when you combined them with strong marketing knowledge. Making money out of ‘emptiness’ was the key thought when we were building our solution.” He continues, “Our solution allows us to capitalize on the short stay trend during this period. But as the business is easily scalable, when international travel picks up again, we will be ready to expand our offerings and design longer stay packages. As an active and agile organization, we’re able to switch and bend rapidly according to the supply and demand situations in the markets we operate in”.

In an industry that is notorious for its lack of loyal consumer bases, LuxuryHotelCompany is an anomaly. With a large percentage of recurring guests, they reward customers for their loyalty with unique offers and deals on a daily basis. Furthermore, their non-manipulated ‘Excellent’ rating on consumer review site,Trustpilot (5700+ reviews and counting) highlights their attention to detail and focus on creating memorable travel experiences.

On the topic of why they chose to partner with VenturesOne, Jan Wegenaar comments: “The people behind VenturesOne are free minds and businesspeople with the same DNA as us – they think differently. Where others see problems, they create growth opportunities. I like that!”.

Hans Peddemors, Director of VenturesOne Group said: “With an innovative business model, strong financials and a visionary management team, LuxuryHotelCompany checked all the right boxes for VenturesOne to invest in. With long haul international travel set to suffer due to the global situation, we’re convinced that domestic luxury travel companies like LuxuryHotelCompany will gain an even larger share of the traveler market”. 

Commenting on what he hopes this investment will accomplish, Hans says: “After LuxuryHotelCompany’s success in the Netherlands since their launch, VenturesOne’s investment will enable them to expand their team with highly skilled professionals and scale their services in Europe, allowing more travelers to enjoy their unique offerings”. Jan Wegenaar adds, “We have been building a new platform for the last 2 years. Somewhere in-between a busy commercial schedule, we’re almost ready to launch. Stay tuned!”

For Media Enquiries:

Rayhaan Imam

rayhaanimam@venturesone.com

(+31) 633 477 292

The entrepreneur’s voice – chapter 4

The Entrepreneur’s Voice 

 

chapter 4

 

Born out of a passion for digital advertising, the duo, Eric Visser and Harmen Tjaarda have set about doing what they love doing most- combining creativity and technology to create amazing ad experiences.

 

With the vision of taking online advertising beyond the usual models, JustPremium worked to open more creative possibilities. In just 5 years, they’ve steadily built their business and accumulated some impressive accolades along the way:

 

-Growth of over 500%

-Successfully expanded to North America operation, opening a new headquarters in New York

-Ranked as one of the fastest growing businesses by The Deloitte Technology Fast 500™ 2017 program- one of the most respected benchmarks of fast-growing technology companies

-Joined the Coalition for Better Ads, an industry group that seeks to develop best practice standards for online advertising.

“At JustPremium, we’re committed to bringing creativity to digital advertising. We believe better ad experiences benefit everybody – advertisers, publishers and consumers alike. So that’s what we deliver.”- Eric Visser, CEO

 

We asked JustPremium a few questions about the changes and challenges that they face and here’s what they have to say:

 

What were the main challenges that happened last year that you had to overcome?

JustPremium is a dynamically growing company with a worldwide scope. Any prompt expansion poses great opportunities, but also some challenges. For us, one of the biggest challenges for 2017 was to restructure our organization to support the further growth of our company across the globe.

  

What technology is changing your business?

Currently, Header Bidding is the technology that can be said to be a game-changer for JustPremium. It connects publishers to our Marketplace and for just four months it has doubled our advertising inventory. We already have approximately 22 publishers on board for header bidding and 22 to join in the coming weeks, and this number is growing by the day. Header Bidding has great benefits for both publishers and advertisers, as well as the industry as a whole.

What new technology would you like to see become mainstream and easily accessible in 2018? 

One of the things that we believe needs to become easily accessible in 2018 is data. Technology Vendors and Publishers should join forces to create and share one unique and unified user ID across all platforms in order to compete with the growing power of Google and Facebook.

What are the success factors for a start-up?

What are the Success Factors for a Start-up?

 

by Yasanhalari 

 

 

Entrepreneurship isn’t just a concept that we romanticise, it’s hard work, let’s be honest. It may be a magnificent combination of excitement and promise but behind every successful start-up, there’s a team that’s vigilant and ready to respond to surprise and challenges, to bring their big ideas to life.

 

Like a new-born, a start-up requires commitment and care. In an age where ideas abound, it’s one thing to generate a great idea, it’s another thing to build a viable business!

When building a company, much of your time and energy will be spent organising and managing everything from product, team, cost, marketing, branding, customer service, office location, overhead cost etc. It’s tricky to get these things together smoothly and efficiently without any mishaps.

 

Where do you begin when everything demands your attention right down to the last detail? You’ll need to start by focusing on the most important things– but don’t get overwhelmed. Sounds exhausting but when you start reaping the fruit of your labour, all the pangs of building will have been long forgotten by then.

 

Begin with the end in mind

 

“Chase the vision, not the money; the money will end up following you.”

–Tony Hsieh (Zappos CEO)

 

Above all, begin with the END in mind. Stephen Covey, a renowned author, educator and businessman, in his bestseller, The 7 Habits of Highly Effective People devotes the second habit to this simplistic yet powerful approach to business.     

                                                                       

According to Dr Stephen R. Covey, author, educator and businessman, “people are working harder than ever, but because they lack clarity and vision, they aren’t getting very far.”

 

When running a race, for instance, if you start with the idea of finishing and winning, your instinct will push you no matter how tired and despaired you are. It’s a basic instinct that takes charge almost instantaneously. You know that at the end of the race, you’ll attain a sense of personal achievement. That gratification which follows the achievement through your own efforts provides you with intrinsic rewards. Simply put, a system of neural pathways and chemicals generates a feeling of pleasure every time you accomplish.

 

Beginning with the END in mind propels you in the direction that you need to go and helps you navigate your way to success. The ability to visualise where you want to go empowers you to reach where you want to be.

 

Another metaphor for starting a business is the process of building a house- just as a blueprint provides a visual representation of an unbuilt building, so too a vision provides a picture of a new venture.

 

Having said that, a vision is only as valuable as its ability to be implemented. So, make sure you combine your great idea with a clear vision of what it is you are trying to achieve, and a framework of how to achieve it with the skillset to properly execute it. This will help you get off to a flying start.

As Malcolm Gladwell succinctly puts it, “An innovator who has brilliant ideas but lacks the discipline and persistence to carry them out is merely a dreamer. That, too, is obvious.”

 

The working capital

 

Capital is a prerequisite for your start-up to grow. As a young company, you need to understand where the initial source of capital will come from to fund operations and development of an “MVP” or Minimum Viable Product.

A business in its infancy will require sufficient financial fuel to keep it going and survive until the venture is making money of its own.

 

In addition, it is imperative not to forget your own means. It is all well and good to have a business with a spot-on cash flow but if you can’t afford to pay your own rent, the business will have no one to helm it.

Make fundraising your priority and not something you put on the back burner. When you’re comfortably funded, it pushes your chances of success by fending off the biggest threat of any business- Capital Risk.

 

However, a note of caution: Over-funding is just as bad as Under-funding.

 

Over-funding can have a negative effect on the decision-making process, especially for a young company.

As Fred Wilson says, “But because lots of capital is available, the company takes on the capital and then that ends up resulting in no constraints on decision-making, and so a company decides to do five things instead of one, and they do five things poorly instead of one thing well.”

 

Fits like a glove

 

A market/product fit is one of the important success factor. The ‘fit’ is that perfect meeting point between what you offer and what the market needs/wants.

 

The product/market fit is a great “mental model” for the interaction between businesses and consumers and understanding more about it enables you to observe, notice and explore new ways to create value for your customers.

According to Andrew Chen, general partner at Andreessen Horowitz, once your product is out in the market, there are ways you can test to see if there’s good ‘fit’ or not.

 

 

#When user testing, do people group your product in with the “right” competitive products?

#Do they understand the differentiation of your product versus your competitors?

#Will some segment of users in the overall market switch to your product?

#Are some users who’ve “rejected” the products in the market willing to try your product?

#How do your underlying metrics (DAU/MAU, +1 week retention, etc.) compare to your competitors?

 

If the answers to the above questions are affirmative, then making assumptions about the product/market fit is perfectly reasonable. Achieving the ‘fit’ allows for traction of revenue growth that will attract more capital.

 

Leadership

Those who hold the reins of the company play a pivotal role in driving the business in the right direction as they hold the key to a vast opportunity to advance the business. Ask any VC what they look for when investing and most will answer No 1 as ‘great team’.

 

A successful leader is one who is willing to ‘learn and adapt’. This leadership quality has come to the fore and is regarded to be one of the defining factors of successful entrepreneurs.

 

“The world of start-ups is so unpredictable that you need to be able to modify your dreams on the fly. The best metaphor I’ve found for the combination of determination and flexibility you need is a running back. He’s determined to get downfield, but at any given moment he may need to go sideways or even backwards to get there.”- Paul Graham (programmer, venture capitalist, and essayist)

 

According to the Startup Genome report, which looked at 650 internet start-ups, found out that founders that “learn are more successful. Start-ups that have helpful mentors……learn from start-up thought leaders raise 7x more money and have 3.5x better user growth.”

 

Impeccable attention to details

 

“If you don’t understand the details of your business you are going to fail.”

Jeff Bezos (Amazon’s chief)

 

Unsurprisingly, any successful and influential trailblazer from Gordon Ramsey, Richard Branson to Steve Jobs, just to name a few, will tell you that it’s all in the details. Having an incredible idea is incredible, but “big ideas are only as powerful as the details behind them.”- Jayson DeMers.

 

Don’t DISMISS gut feeling

Last but not the least…… Steve Jobs called it “more powerful than intellect.” Albert Einstein called it the sacred gift.

 

Humans are endowed with many unique faculties. We are a well-spring of ideas, invention and innovation. We have an insatiable appetite for novelty which makes innovation necessary

So, what’s the point?  The point is that, if we can naturally come up with good ideas, invent and innovate then we also naturally have ‘pointers’ that direct and guide us.

 

If the ideas that emanate from deep within us are worth paying attention to, then the voice that emanates from deep within us must also be worth listening to. As Sonia Coquette once said, “When you follow your gut instincts you are putting something very natural to work. Your intuition will take you beyond the threshold to a place that reflects your most passionate interests and nature.”

 

………………………………………………………

These are just a few pointers to help start-ups on their journey in creating successful ventures. The launch of any great business will never be without trials and tribulations and remember that beginning with the end in mind is one of the trademarks of great leadership.

If you have any queries, comments, suggestions or want to know more about subjects surrounding start-up, please write to us. We’d love to hear from you!

 

 

 

 

 

 

 

The entrepreneur’s voice – chapter 3

The Entrepreneur’s Voice

 

Chapter 3

 

After more than a year of development, Saltrex was officially launched in March 2017. A former lawyer, Michael Hajdasinski used his extensive experience and intellectual form to take up the mantle of leadership of his venture, Saltrex.

Saltrex’s core philosophy is built around trust, simplicity, transparency, safety and compliance. It was developed by incorporating all these principles which makes Saltrex the first secure, compliant and independent B2B auction platform for the international trading, shipping and insurance industry.

With sustainability at the heart of the business, their policy of “no goods should go to waste” is the driving factor for making such goods, the market for which is generally not widely known, available to interested parties.

Saltrex upped its security measures by forging a partnership with Netverify for the identity verification process to meet the ‘Know Your Customer (KYC)’ and ‘Anti-Money Laundering (AML)’ compliance requirements.

Though a niche market, Saltrex has not only grown in strength but in operation and credibility. Michael Hajdasinski is here to briefly share his real-life experience and thoughts on building his business.

 

What were the main changes or challenges that happened last year that you had to overcome? 

We officially started our Business in 2017 and our very first auction went live in March 2017. One of the biggest challenges we face is the regulation on waste. Waste is a sensitive topic. The classification of waste is an especially significant challenge due to several regulatory frameworks, such as the EU or OECD frameworks, that all must be considered. Without proper classification of the waste, the project cannot succeed. Since we are trying to build a system in which both waste specialists and generalists (such as cargo surveyors) will be able to easily determine the correct codes that adhere to the regulations, this, so far have proved quite challenging.

 

 ‘HITs’ n ‘MISSes’ in your business for 2017

 ( What business tactics etc. worked and what didn’t?)

We thought that registering buyers and sellers will only happen online but 80% of our database still feels more confident to register their company by offering them an offline registration form when registering online.

 

What works is having a wide variety of commodities and a large network of active buyers as well as maintaining low fees for buyers and sellers.

 

What technology is changing your business?                        

(What’s made the biggest impact on your business?)

Escrow – Fraud-proof payment system and Blockchain

 

What new technology would you like to see become mainstream and easily accessible in 2018?

UBO databank /UBO register

 

Winners hunt in packs: drawing business lessons from the big cats

Winners Hunt in Packs: Drawing Business Lessons from the Big Cats

by Yasanhalari

 

We sometimes take nature for granted, but the rule of “survival of the fittest” applies just as much to business as it does to the wilderness. Gripping documentaries from “Blue Planet” to “Life” showcase that we have a lot to learn from our natural environment.

 

We’ve all watched nature programmes at one time or another and we can’t help but notice that moment of smugness after the big cats make that precise-and-seamless-catch– it’s almost as if they’re grinning.

Well, why not? They aced it.

Business is becoming more about speed, agility and strategy, and who embodies all three naturally, if not the BIG CATS themselves?

 

So, forget Shark Tank, here are a few lessons you can spirit away directly from the plains of the Maasai Mara to help you stay ahead of the game.

 

# VISION- STRATEGY- EXECUTION

Although big cats are the undisputed top predator, known to challenge strong opposition with fearlessness, their unforgiving environment doesn’t make it easy for them. If there’s one thing we can learn from these killing machines, it’s that strategy is paramount, whether it’s as an individual or in group ventures.

In group hunts, lionesses typically begin with a formation and they take seven different stalking roles which fall into ‘Left-Wing, Centre and Right-Wing positions’.

 

 

                                                 Source: ScienceDirect

 

The lionesses that take the wing positions often start the attack on the prey, while lionesses in the centre positions stay hidden until those in the wings position drive the prey their way, often leaving them no avenue of escape. This cooperative hunting style has a high probability of success.

Group hunts are carefully orchestrated events. The pride has a clear vision on how they aim to take on their prey, executing their killer STRATEGIC move to achieve their desired outcome whilst being flexible and adaptable to changing circumstances (more on that in a second). This style of hunting, which requires coordinated stalking, positioning and pursuit, cannot possibly succeed without adhering to this process.

The same rings true in business: vision must always come first.  The vision paves the way for the strategy, and with a clearly defined framework of how to achieve that, a business can confidently set along the strategic path that is aligned with its goals.

Say, what does a traveller need before planning the best routes? A map.

A vision acts as a map that helps the traveller chart his way through unfamiliar terrain. It shows the important roads and highways that cross the region, towns, villages and the surrounding landscape. Without such information, the traveller will easily lose his way.

However, it is utterly pointless to have a plan and but not execute it because, at the end of the day, a vision and strategy alone cannot help you. 

                                   Without execution, ‘vision’ is just another word for hallucination.” – Mark V. Hurd.

A good strategy only comes into play when a business allows its vulnerability to be stripped and searched; allowing gaps to be identified. Looking for ways to win can only result from an openness that one is not invincible.

“The essence of strategy is choosing what not to do.”- Michael Porter

Strategies can help look at the past and the present to approach the future. To survive and grow in the business world, resources, products and services alone are not enough to win- after all a business environment is just as unforgiving as the Serengeti plains.

 

# AGILITY

 

                                                   Photo credit: memegenerator

 

Agility follows strategy very closely in terms of importance because, without it, it’d be like driving a fast car without gears and breaks.

 

So, let’s look at the Cheetah.

They have speed on their side, reaching 110 – 120 km/h, yet that alone is not sufficient to keep them ahead of the game.  They still need to add another subtler element to their hunting strategy. For the fastest land animal to hunt successfully, it will need more than speed.

A team of researchers observed five wild cheetahs in northern Botswana and discovered that despite reaching top speeds of nearly 60 mph (97 km/h), they rely on agility rather than fully relying on their breakneck strides to hunt down their prey.

Alan Wilson, a professor in the department of comparative biomedical sciences at The Royal Veterinary College in the United Kingdom said that what was more remarkable was the manoeuvrability and acceleration that they displayed.

Astonishing as it may sound, he also said that cheetahs do about half their top speed when they hunt, so they’re not moving extremely quickly.

The problem with agility is that it’s easy to understand it, it’s incredibly hard to practise it. The reason being rigidity is one of human’s fatal flaws. The reality is, bends and corners are inevitable and the ability to move around them is key to avoiding a disastrous break.

 

It matters that businesses are agile

 

Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. – George Bernard Shaw

For businesses to succeed, they will need more than a good product or technology- they will need that extra ability to change and adapt swiftly with ease.

We live in an age of change which is happening at warp speed and opportunities are going to be seized only by those who are ready and capable of adapting and moving with the changing tide. Responsiveness to change has a significant impact on the future of any business. More on this by way of illustration in our previous article.

Organisational agility: businesses that are structurally agile tend to show a degree of organisational intelligence which is the ability to “create knowledge and use it to strategically adapt to its environment or marketplace”.

The battle of centralised and decentralised continues but what we’re after is a balance between these two divergent approaches. As Aaron De Smet, Senior Partner at McKinsey & Company, puts it: “You need to be both. You need stability and this dynamic capability.”

Agility is key to finding a happy medium between a centralised and decentralised structure.

 

# TEAMWORK

      “It takes two flints to make a fire.”- Louisa May Alcott

Lionesses are powerful hunters. A lioness can weigh up to 158 kilograms at maximum and can reach speeds of 81 km/h. Although they have the capacity to hunt on their own yet they choose to hunt in a group.

We can turn to these untamed creatures for lessons in collaboration, contribution and coordination, but how they manage to communicate their common goal so well is beyond us.

Each member in the hunting group has a specific role, knows what to do and delivers without conflict. The point is that every lioness understands that commitment and alignment are critical.

 

Behind every successful business, there’s a team

Teamwork bears all the hallmarks of a successful work whether it’s a lioness or a business. It is rooted in one of the core principles to success SYNERGY, which is well encapsulated in this one sentence below:

“The whole is greater than the sum of its parts.”- Aristotle

A team that works together is stronger because what one member lacks, another steps up to make up for it. When we operate in a great team, contributing and allowing others to contribute, we are more likely to succeed.

If you think business is a one-man show, then be prepared to be wiped out, there’s only so much one can do. The first step to building any successful business is to build a great team.  No matter how wonderfully gifted an entrepreneur is, the secret lies in the ability to share the vision, train and inspire a team that can help take the business to new heights.

One final quote from Isaac Newton which neatly sums up the point, “If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.”

——–

While we’re busy looking for inspiration from fellow humans, our wilder neighbours have much more to offer. The above points are just a glimpse of a fascinating world that prove that they have plenty of tricks up their paws.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to approach a VC on LinkedIn

How to Approach a VC on LinkedIn

 

by Rafael Aldon and Yasanhalari

 

Approaching a VC can seem a little daunting at first, so here is our quick primer for entrepreneurs who are setting out to raise funds for a start-up business.

LinkedIn, Yes LinkedIn

Now owned by Microsoft, LinkedIn is a treasure-trove for business opportunities and a platform to find investors. It boasts over 467 million members worldwide according to the stats from Statistica. It is the number one preferred channel for business connections. Simply put- it is a reservoir of potential investor contacts.

Super-swamped!

VCs are typically inundated with daily requests from start-up founders on LinkedIn, so quickly establishing trust and credibility is crucial when approaching them. A good profile goes a long way towards bringing you closer to your goal so make sure you have all the hygiene factors in place. For example, a professional looking headshot as a profile picture rather than your company logo, it sounds obvious but many people fail at this first simple hurdle.

Avoid using boastful statements in your profile that you can’t back up with evidence as this will send alarm bells ringing.  You want to appear confident rather than arrogant. Ask for some feedback on your profile from trusted contacts first before you go crazy with the connect button. It will pay off!

Purpose of pitching

First things first, remember the purpose of pitching your business to a VC is not just to get some M-O-N-E-Y. VC’s are of course looking for great businesses that will deliver exceptional returns but the process isn’t transactional. Professional investors build long-term relationships with Founders so, enter with the mindset of creating a fruitful journey together and a mutually beneficial partnership. Marriage is not something that should be entered into lightly and you will be (effectively) married to your investor, so choose wisely!  

 

 

Look for connections

Before you contact any VC, check if you have any second- or third-degree connections who work at VC firms and request them if they can introduce you to the VC you want to approach as this will get you to the next level, a lot quicker. An introduction through a mutual contact can certainly launch you to a preferred position on the email mud pile.

And if you’re not connected at all, don’t fret. You can still initiate a contact.

Have your Investor Facing Deck ready…

Things can sometimes move quickly, so make sure you have the docs ready to go that an investor will expect to see in order to understand your business:

 

  • One page teaser pdf– a high-level overview of the business outlining market opportunity and how you are uniquely positioned to take advantage of this. Ensure you outline how much you are raising and what you need it for and think about how you can get a VC excited to know more. VC’s are often visual orientated so think about how you can avoid large amounts of text and use charts etc effectively.

 

  • Investor Slide Deck – Approx 10-20 slides that provide all the details on your team, value proposition, business model, product secret-sauce and projected returns etc. There are some great examples out there so do some research and ensure your deck is polished.

 

  • Financial Projections – This excel document will be how you arrived at the revenue and profit projections in the Investor Deck and should show past performance by year along with 3-5 years of the forecast. A VC will likely want to dive into these numbers to test your assumptions and in doing so understand how realistic your forecast is.

 

HOLD YOUR FIRE– Do not bombard a VC with all these docs at once. The focus is on getting face time to build rapport but having these documents ready to go will prevent you having to stall while you rush to make them.

Know Your Target

Study the VC firm you are trying to reach and try to find out who the ‘right’ person you need to be in touch with.

Most VCs are active on LinkedIn, sharing their stories and insights so, take the time to scour their profiles, posts and portfolio companies to understand their investment approach. Since most VCs will outline their areas of investment interest like Fintech, Telecom, Retail, Tech etc, and the stage they invest (Seed, Series A etc) this helps in sifting through the options.

Every VC will have their own approach and investment thesis. Make sure you decide whether your pitch is data driven or concept focused. If it’s a data pitch (which means you have traction, customers, revenue etc) you’ll need to highlight the ‘good data’ and if it’s a concept one, be sure to highlight your ‘vision’ and how you plan to achieve it.

This wealth of information gives you the privileged access to knowledge that will enable you to engage with the right VC. Use this info wisely because we only get one chance to make a first impression.

Don’t be afraid to say HELLO

ALWAYS send a personalised connection request. A VC is likely to reject you if you don’t.  

Put in that extra effort to frame a personalised message, because when someone is swamped with requests every day, it is very easy to bypass messages that aren’t focused.  

 

 

Short and sweet

Never think for one second that longer is better. Remember that you’re not going to collect your venture-capital funding from your first message but it may land you a meeting or call. Hence, your first introductory message should be short but compelling enough to make way for the second stage. Once your connection is accepted a quick thank you and a well-worded intro with your one-page teaser doc should be enough.

Don’t be shy to follow-up

If your messages are met with radio silence, be sure that we’ve had our nose to the grindstone.

Follow-up if you haven’t received any response but do not send a follow-up email every day.  According to HubSpot, here are some suggested time frames for follow up emails based on various use cases:

1-2 Weeks

Follow up on a meeting request or after no response regarding a job offer.

Every 3 Months

To catch up with a connection.

Cultivate relationships

Just as Rome wasn’t built in a day, so are partnerships. Build relationships with VCs even if they didn’t invest. Don’t be disheartened instead, learn from every interaction.

Nurture the relationship and stay on their radar as it can potentially lead to something else like a referral to other potential investors because, remember, VCs have significant networks of influential industry leaders.

——————————————————

We, at VenturesOne, are always keen to hear from you and if there are specific topics you would like us to cover, please feel free to connect with us. If you find this useful, please share!

 

Three quick tips for entrepreneurs

Three Quick Tips For Entrepreneurs

by Yasanhalari

 

There’s no better way to learn than from those who’ve trudged up the track to success. So, here are a few tips from the cream of the crop

 

Oh, what fun advice!

 

Sir Richard Branson, founder of Virgin Group who is also known for his love for adventures and hate for ‘stuffy corporate culture’, said: “Fun is one of the most important – and underrated – ingredients in any successful venture. If you’re not having fun, then it’s probably time to call it quits and try something else.”

 

If most successful tycoons have strongly advised that you must have fun while you’re pursuing your vision, then you must take their advice onboard. Bill Gates, Microsoft co-founder also supported the concept of fun: “Paul and I, we never thought that we would make much money out of the thing. We just loved writing software.”

 

Stay hungry stay foolish

 

Steve Jobs, Co-founder of Apple Computer Inc. strongly believed in “Stay hungry, stay foolish”. Entrepreneurs are ones who make the big JUMP. It is their nature to go beyond when others don’t. Complacency is the biggest enemy of progress which will eventually cause you to FALL behind. Stay hungry is to remain curious to learn more, explore more and accomplish more.

As Leon C. Megginson said: “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.”

 

Staying foolish is an attitude which is just as important as staying hungry. It is that extra nudge that helps you pursue your wildest aspiration with grit and fervour- even if the world thinks it’s foolish. The very attitude that landed Chesky at number #8 on the list of the world’s wealthiest entrepreneurs under 40, according to Forbes. The attitude of pursuing his ambitions even though the world viewed air mattresses on living rooms to be the next hotel room as utterly foolish. This attitude of staying hungry and foolish is what an entrepreneur needs to leave a legacy behind.

 

Look for the best people

 

Reid Hoffman, co-founder and former CEO of LinkedIn, said, “The fastest way to change yourself is to hang out with people who are already the way you want to be.” We couldn’t agree with this more.
This is something which is easy to digest but hard to practise because surrounding yourself with a community that supports your vision is just as important as surrounding yourself with achievers. As the proverb goes: “Keep company with the wise and you will become wise.”